پربیننده ترین مطالب

اخبار رفاهی

اخبار کارگزینی و تحول اداری

اخبار امور بودجه و مالی

اخبار منابع فیزیکی و عمرانی

برنامه ریزی

۱-       تدوین برنامه عمیاتی سالیانه حوزه منابع انسانی براساس برنامه استراتژیک دانشگاه

۲-       برنامه ریزی برای پیاده سازی خط مشی های اجرایی سیاست های منابع انسانی بخش سلامت ابلاغی از وزارت متبوع

۳-       برنامه ریزی در جهت اعلام به هنگام نیازهای نیروی انسانی دانشگاه به وزارت متبوع جهت اخذ مجوز به کارگیری نیروی انسانی

۴-       برنامه ریزی و سیاست گذاری در خصوص سامان دهی نیروهای قراردادی

۵-       پیش بینی روند تغییرات نیروی انسانی تحت پوشش ازنظر کمی و کیفی در مقاطع زمانی مختلف جهت طرح در شوراهای تصمیم گیری دانشگاه

۶-       برنامه ریزی بمنظور به کارگیری سازو کارهای نوین آموزشی کارکنان و مدیران مانند آموزش های مجازی

سازمان دهی و فرآیند ها

۷-       تدوین خط مشی های اجرایی مبتنی بر سیاست های منابع انسانی ابلاغی وزارت بهداشت

۸-       اخذ و بررسی نیاز های اختصاصی نیروی انسانی واحدهای تابعه در مشاغل مختلف وتعیین اولویت های جذب نیرو بر مبنای سیاست های کلان کشور ابلاغی از سوی وزارت متبوع

۹-       مشارکت و همکاری در ایجاد و راه اندازی نظام جامع منابع انسانی دانشگاه

۱۰-    تهیه و تنظیم شیه نامه ها و دستورالعمل های اداری لازم جهت ارائه به مسئولین ذیربط براساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحد ها پس از تائید

۱۱-    ایجاد ونگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه کارکنان دانشگاه

۱۲-    مهیا سازی سازوکارها و تدوین شیوه نامه برگزاری آزمون استخدامی و آگهی مربوط

۱۳-    انجام امور استخدام و صدور احکام کارکنان غیر هیئت علمی اعضای هیئت علمی

۱۴-    انجام امور اداری مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

۱۵-    انجام امور مربوطه به تبدیل وضعیت خدمت کارکنان ( اعم از ایثارگر و غیرایثارگر ) دارای شرایط لازم

۱۶-    انجام امور اداری مربوط به انتصاب ، انتقال ، ترفیع ، مرخصی ، ماموریت ، اعمال مدرک تحصیلی ، ارزشیابی و صدور و تمدید احکام استخدامی و قراردادها

۱۷-    اجرای صورت جلسات کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و جذب نیروی انسانی غیر هیئت علمی و صورت جلسات هیئت ممیزه و هیئت جذب اعضای هیئت علمی

۱۸-    بررسی درخواست های بازنشستگی کارکنان ، پیش از موعد ، از کارافتادگی ، استعفا ، مشاغل سخت و زیان آور و انجام مراحل قانونی مربوط

سازماندهی و فرآیندها

۱۹-    انجام امور مربوط به بازنشستگی، انفصال ، اخراج و بازخرید از خدمت کارکنان مطابق رای مقامات ذیصلاح

۲۰-    ارجاع تخلفات اداری کارکنان به هیئت های رسیدگی به تخلفات کارکنان غیر هیئت علمی

۲۱-    مدیریت تردد کارکنان

۲۲-    مدیریت اسناد و پرونده های پرسنلی

۲۳-    ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و برقرار کردن ارتباط پویای آن با سایر سامانه های منابع انسانی

نیروی انسانی

( آموزش و توانمندسازی )

۲۴-    تدوین نظام جامع توانمندسازی کارکنان با محوریت آموزش

۲۵-    طراحی و اجرای برنامه آموزشی و توانمندسازی مدیران واحد های تابعه دانشگاه

۲۶-    انجام نیاز سنجی آموزش برای گروه های مختلف شغلی براساس شایستگی های مورد نیاز

۲۷-    تدوین و اطلاع رسانی تقویم آموزشی سالانه کارکنان

۲۸-    تهیه شناسنامه آموزشی الکترونیکی برای کارکنان شاغل غیر هیئت علمی دانشگاه

پایش و نظارت

۲۹-    نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهکارهای لازم به واحد های تابعه دانشگاه

۳۰-    کنترل و نظارت بر به هنگام نمودن سیستم و اطلاعات پرسنلی

۳۱-    نظارت بر اجرای قوانین و مقررات نقل و انتقال اعضای هیئت علمی و غیر علمی در واحدهای تابعه دانشگاه

۳۲-    نظارت بر حسن اجرای قوانین و آیین نامه های مربوط به ایثارگران و جانبازان

۳۳-    نظارت بر امور اداری کارکنان و نظام پرداخت و جبران خدمت در واحد های تابعه دانشگاه

۳۴-    نظارت بر عملکرد آموزشی واحد های تابعه دانشگاه براساس شاخص ها و استاندارهای مربوط

۳۵-    ارزیابی و صدور گواهینامه برای آموزش های انجام شده کارکنان

هماهنگی درون بخشی و برون بخشی

۳۶-    مشارکت در تهیه و تدوین آیین نامه های اداری و استخدامی و دستورالعمل های مربوطه

۳۷-    مشارکت در امورمرتبط با کمیته طبقه بندی مشاغل دانشگاه

۳۸-    مشارکت در پاسخگویی به آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری با حوزه امور حقوقی دانشگاه

تهیه گزارش و مستندسازی

۳۹-    مستندسازی و تعیین فرآیندها ، شاخص و ابزارهای نظارتی حوزه مربوط

۴۰-    تهیه گزارش های عملکرد به صورت دوره ای و ارسال ب مسئولین مربوط

نوآوری و پژوهش

۴۱-    مشارکت در طرح های تحقیقاتی کاربردی مرتبط با منابع انسانی

۴۲-    انجام مطالعات لازم در خصوص آسیب شناسی قوانین و مصوبات منابع انسانی دانشگاه و آثار آن بر سلامت کارکنان وجامعه و انعکاس نتایج به وزارت متبوع

 

ویدیو معرفی

گفتگو

ویدیو معرفی

تمامی حقوق این سایت برای دانشکده علوم پزشکی سیرجان محفوظ است.

Template Design:Dima Group