پربیننده ترین مطالب

اخبار رفاهی

اخبار کارگزینی و تحول اداری

اخبار امور بودجه و مالی

اخبار منابع فیزیکی و عمرانی

 تنظیم بودجه تفصیلی دانشکده
 تهیه و تنظیم موافقت نامه های بودجه عمومی و تملک دارايي سرمايه اي دانشکده
  تهیه و تنظیم پیش بیني بودجه ساليانه دانشکده
توزیع اعتبارات عمومی دانشکده برای هر یک از واحدهاي تابعه
جمع آوری و جذب بودجه و منابع مالی مورد نیاز دانشکده
اولویت بندی طرحها وبرنامه های توسعه ای واحدهاي تابعه دانشکده و توزيع اعتبارات تملک دارايي و سرمايهاي بر مبناي آن در کميسيون بودجه دانشکده
ابلاغ بودجه های عمومی و تملک دارایی سرمايه اي واحدهاي تابعه دانشکده
تهیه آمار و گزارش های لازم جهت ارائه به مقامات بالادستی و سایر دستگاههاي مربوطه
بررسی عملکرد ماهیانه واحدهای تابعه براساس اعتبارات تخصیص يافته و مقايسه با بودجه مصوب ابلاغ شده
اصـلاح بـــودجه مصوب و احدهای تابعه پس از بررسیهای سه ماهه و رفع نواقص و نیازهاي واقعي آنان
دریافت و تخصیص اعتبارات ردیف های متمرکز براساس شرح هزينه آنــها به واحدهاي تابعه و بررسي عملکرد آنها
بررسی اعتبارات دریافتی و پرداختی امور مالي دانشکده و نظارت بر اجراي بودجه ساليانه دانشکده
 تهیه و تنظیم گزارش بودجه سالیانه دانشکده برای هيئت امناء و ساير دستگاههاي مربوطه
ارائه گزارشهای مدون وتحلیل های اختصاصی از هر واحد براي مسئولين مربوطه در راستاي ارزيابي عملکردواحدها
پایش عملکرد مالی واحدهای تابعه
نظارت بر کار کارشناسان بودجه
شرکت در کمیسونهای مختلف مربوطه

ویدیو معرفی

گفتگو

ویدیو معرفی

تمامی حقوق این سایت برای دانشکده علوم پزشکی سیرجان محفوظ است.

Template Design:Dima Group