پربیننده ترین مطالب

اخبار رفاهی

اخبار کارگزینی و تحول اداری

اخبار امور بودجه و مالی

اخبار منابع فیزیکی و عمرانی

خانم ملیحه عربی 

شرح وظایف رئیس گروه برنامه ریزی بودجه

 1. مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و آشنائی به بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرائی 
 2. انجام مطالعات لازم و شناخت سیاستها و نیازهای دانشکده از طریق مراجعه به مسئولین و جمع آوری بودجه های پیشنهادی و اعتبارات درخواستی واحد ها 
 3. انجام مطالعات لازم و شناخت سیاستها و نیازهای دانشکده از طریق مراجعه به مسئولین و جمع آوری بودجه های پیشنهادی و اعتبارات درخواستی واحد ها 
 4. تدوين برنامه عملياتي حوزه بودجه دانشگاه به صورت دوره اي با استفاده از تکنيک ها و روش هاي نوين "حسابداري مدیریت"
 5. تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادی دانشکده بر اساس سياست‌ها و ضوابط بودجه کل کشور، پيشنهادات واحدهای دانشکده و احتياجات پيش‌بينی شده آتی 
 6. مطالعه وارزیابی منابع اعتباری و مالی دانشکده و ارائه گزارش لازم به مسئولین ذیربط جهت برنامه ریزی های آتی                                    
 7. مطالعه و بررسی روش‌های تقليل هزينه‌های دانشگاه با در نظر گرفتن به حداکثر رساندن کميت و کيفيت بازده دانشکده                                           
 8. نظارت بر اجرای صحيح مقررات بودجه از طريق ارائه راهنمايی‌های لازم و مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هر يک از واحدها   
 9. نظارت بر تنظیم موافقتنامه های هزینه، تملک دارائیهای سرمایه ای و سایر موارد مشابه و ارسال آنها به هیئت امناء دانشکده جهت امضاء
 10. راهنمائی گروه کارشناسان بودجه برنامه ای مدیریت و ارائه گزارش لازم به مسئولین ذیربط جهت برنامه ریزیهای آتی
 11. بازدید از پروژه ها، طرحهای عمرانی واحدهای عمرانی و ارزیابی فعالیتها و تهیه گزارشات لازم به مقام مافوق 
 12. هماهنگي در زمينه امور مربوط به تخصيص اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائي‌هاي سرمايه اي و ابلاغ بودجه مصوب به هر يک واحد‌های تابعه  
 13. برنامه‌ريزي و نظارت بر تهيه و تنظيم بودجه عملياتي، سرمايه اي و جاري           
 14. ایجاد هماهنگی لازم بین بودجه های پیشنهادی واحدها با برنامه های مصوب 
 15. بررسی و نظارت بر پیش بینی درآمد و برآورد هزینه ی فعالیت ها و طرح ها و برنامه ها 
 16. نظارت بر نحوه هزینه کرد درآمد اختصاصی و ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش درآمد اختصاصی
 17. تهیه و تنظیم بودجه (جاری، عمرانی، تملک دارائیهای سرمایه ای و ... ) دانشکده  با همکاری واحدهای ذیربط 
 18. بررسي عملکرد اعتبارات واحدها و نظارت بر اجراي صحيح مقررات بودجه 
 19. نظارت و پيگيري مستمر بر وصول مطالبات اسناد ارسالي به سازمانهای بیمه گر طرف قرارداد 
 20. شرکت در دوره های آموزشی و مهارتی جهت ارتقاء ووانمندیهای شغلی
 
 

ویدیو معرفی

گفتگو

ویدیو معرفی

تمامی حقوق این سایت برای دانشکده علوم پزشکی سیرجان محفوظ است.

Template Design:Dima Group